11, అక్టోబర్ 2010, సోమవారం

" ఇకచాలు" అనే తృప్తి "అన్నదానం" లోనే ఉంది


3 వ్యాఖ్యలు:

  1. అన్నదానానికి నేను వెతిరేకం 100 మందికి అన్నదానం చేసే బదులు ఒక్క పేదవాడికి తన కాళ్ళ మీద నిలబడే అవకాశం కల్పించటం మచిదని నా అబిప్రాయం

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  2. గోపి
    అన్నదానానికి నేను వెతిరేకం 100 మందికి అన్నదానం చేసే బదులు ఒక్క పేదవాడికి తన కాళ్ళ మీద నిలబడే అవకాశం కల్పించటం మచిదని నా అబిప్రాయం

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు